ATERRA GROUP

DAŇOVÝ AUDIT

DAŇOVÝ AUDIT

Daňový audit je interní prověrkou plnění daňových povinností společnosti vůči finančním úřadům, a dále posouzením daňového zatížení společnosti.
Výsledkem je zpráva pro management společnosti s nálezy a doporučeními.

Daňový audit zahrnuje zejména

  • Prověření plnění povinností vůči finančním úřadům (daň z příjmu právnických osob, DPH a ostatní daně)
  • Stanovení daňového základu a posouzení potenciálních rizikových oblastí
  • Kontrolu nákladových a výnosových účtů a jejich dopad na daňovou pozici společnosti
  • Prověření specifických oblastí v závislosti na oboru podnikání 
  • Provozní a transakční financování, návrh daňově efektivního strukturování a toků
  • Transakce se spřízněnými osobami, určení cen obvyklých a daňová optimalizace v případě transakcí mezi podniky ve skupině