ATERRA GROUP

TUZEMSKÉ DANĚ

TUZEMSKÉ DANĚ

DANE 17819768 sNabízíme komplexní služby daňového poradenství, správy daní a zastupování před úřady.
Náš daňový tým poskytuje klientům relevantní a aktuální informace o změnách v daňové legislativě.

FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATELŮM NABÍZÍME:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Revize daňových přiznání připravených klientem
 • Daňové poradenství
 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Daňové registrace
 • Poradenství při vysílání zaměstnanců do a z České republiky
 • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

PRÁVNICKÝM OSOBÁM NABÍZÍME:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Revize daňových přiznání připravených klientem
 • Daňové poradenství
 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Daňové registrace
 • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Řešení daňové problematiky při přeměnách společností a podnikových kombinacích
 • Mezinárodní zdanění
 • Příprava klienta na kontrolu správce daně, daňový audit

Naši daňoví specialisté poskytují profesionální služby také v oblasti daně z přidané hodnoty, silniční daně, daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti, dědické a darovací daně a spotřební daně.