ATERRA GROUP

MEZINÁRODNÍ DANĚ

MEZINÁRODNÍ DANĚ

Zdanění expatů

Cizincům pracujícím v České republice nebo majícím příjmy plynoucí z České republiky nebo dalších zemí můžeme pomoci vyplnit daňové přiznání, na základě plné moci podat jejich daňové přiznání, komunikovat se správcem daně a zajistit případné vrácení přeplatku.

Podnikové kombinace

Jedním z nejvýznamnějších faktorů při realizaci fúzí a akvizic nebo změně holdingové struktury je daňové hledisko. V některých případech je dokonce hlavním důvodem v realizaci takového procesu.

Náš tým je připraven poskytnout klientovi odbornou podporu při rozhodování a výběru nejvhodnější alternativy a stanovení postupu a harmonogramu. Jsme schopni vyčíslit daňové, právní, ekonomické a účetní nebo administrativní dopady těchto transakcí.

Nezbytným krokem při výběru nejvhodnější varianty je určení možných rizik a jejich eliminace.

V rámci služeb týkajících se mezinárodního zdanění poskytujeme tyto služby

  • Poradenství v oblasti vzniku a zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
  • Navržení holdingových struktur
  • Optimalizace existujících struktur

Převodní ceny

V poslední době je nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami jedním z nejčastěji citovaných témat v mezinárodním i tuzemském daňovém prostředí. Jsme schopni vyhodnotit současnou strategii pro převodní ceny, identifikovat možná rizika nebo navrhnout novou strategii. U správce daně můžeme předem zajistit závazné stanovisko ke způsobu, jakým byla převodní cena stanovena. Klient tak získá přiměřenou jistotu, že zvolená varianta je přijatelná pro správce daně.